Styrelsen

Styrelsemedlemmarna i Gamla Råslätts egnahems- och intresseförening valdes på årsmötet 2 mars 2017. Styrelsen består av följande personer:

Mattias Malm
Ordförande
Tallrisvägen 2
0707-62 02 77
mattias@malms.org

Otto Unge
Vice ordförande
Kyrkovägen 13
070-566 90 62
otto.unge@gmail.com

Elin Hansson
Sekreterare
Råslättsvägen 7
0701-77 09 97
familjenhansson@hotmail.com

Pernilla Gustavsson
Kassör
Grågåsgatan 9
073-075 7973
fridolfutanselma@hotmail.com

Paulina Olsson
Ledamot
Tallrisvägen 9
0705-39 48 50
paus99@hotmail.com

Adam Götesson
Suppleant
Gulsparvsgatan 9
0703-27 92 94
adam.gotesson@gmail.com