Medlemsavgiften för 2021 är 100 kr

På årsmötet som hölls 2019 bestämdes att medlemsavgiften skulle vara 100 kr per hushåll. På grund av Coronapandemin har vi inte haft något årsmöte sedan dess. Det innebär att nivån för medlemsavgiften är oförändrad för 2021.

För att få tillgång till föreningens släpkärra måste medlemsavgiften vara betald.

Medlemsavgiften för 2021 betalas till föreningens bankgiro 436-9641.