Medlemsavgiften för 2021 är 100 kr

På årsmötet som hölls 2019 bestämdes att medlemsavgiften skulle vara 100 kr per hushåll. På grund av Coronapandemin har vi inte haft något årsmöte sedan dess. Det innebär att nivån för medlemsavgiften är oförändrad för 2021.

För att få tillgång till föreningens släpkärra måste medlemsavgiften vara betald.

Medlemsavgiften för 2021 betalas till föreningens bankgiro 436-9641.

Jönköping kommuns Utbyggnadsstrategi för 200 000 invånare

Skärmavbild 2021-04-25 kl. 20.23.18

För att möta framtidens utmaningar och skapa utrymme för fler tar kommunen nu fram en utbyggnadsstrategi för 200 000 invånare. Syftet med strategin är att ge kommunen en bättre beredskap inför framtiden och att på ett bra sätt möta både aktuell och framtida efterfrågan på bostäder, service och infrastruktur. Preliminärt beräknas vi vara 200 000 invånare runt år 2050.

Hur påverkar detta då Gamla Råslätt och våra närområden?

I bifogad fil finner ni all information ifrån kommunen. Vi har valt att lyfta fram de områden som ligger oss närmast och det är våra få grönområden som vetter emot Värnamovägen och Norrahammarsleden. Här planerar kommunen att göra mångfunktionell bebyggelse. Flera av oss boende i området har direkt angränsande tomter emot dessa områden.

Det är bra att läsa in sig på planerna och man har även möjlighet att lämna synpunkter på dessa planer fram till 24/6 till kommunen. Våra synpunkter är viktiga.

Skrivelse ny översiktsplan

Vid ev frågor återkom till Johan Hofman, Svangatan 5.