Fjärrvärme på Gamla Råslätt

Intresset att ansluta sig till fjärrvärmenätet växer på Gamla Råslätt. Kapaciteten på fjärrvärmenätet i området är dock så begränsad att det inte finns utrymme för fler hushåll att ansluta sig. För att det ska vara intressant för Jönköping Energi att bygga ut nätet behöver vi visa att det finns ett tillräckligt stort intresse bland Gamla Råslätts hushåll.

Johan Hofman (0765-346013) och Mikael Peterson (0736-951019) driver frågan mot Jönköping Energi och de har redan tagit emot intresseanmälningar från ett flertal hushåll som gärna installerar fjärrvärme i sina hus. Det behövs dock fler intresseanmälningar. Har du nu eller inom några år behov av att se över din fastighets värmesystem kan det vara en bra idé att fundera över fjärrvärme som alternativ.

Johan har samlat lite information i dokumentet Fjärrvärme intresseanmälan. Dessutom finns en informationsbroschyr om fjärrvärme att ladda ned du kan läsa mer.

Intresseanmälan skickar du via mail till Johan (Johan_hofman@outlook.com). Om du har några frågor kan du kontakta Johan eller Mikael på telefon. Det vore toppen om vi kan samla in så många intresseanmälningar som möjligt innan 17 maj 2020.