Årsmöte torsdag 2 mars kl. 18.30

Gamla Råslätts egnahems- och intresseförening välkomnar alla boende på området till årsmöte torsdag 2 mars 2017 i Ljungarumsskolan. Mötet börjar kl. 18.30 och beräknas hålla på i en timme, varefter föreningen bjuder på fika. Eftersom årsmötet hålls på fössta tossdan i mass, blir det i år massipantåta!

För att kunna planera för fika behöver vi veta hur många personer som kommer. Anmäl dig till årsmötet via e-post, info@gamlaraslatt.se, eller genom att lägga en lapp med namn, adress och hur många personer som kommer från ditt hushåll i Mattias Malms brevlåda på Tallrisvägen 2.

Styrelsen välkomnar nya personer som kan tänka sig att delta i föreningens arbete. Kontakta Marcus Östklint i valberedningen för att få veta mer och anmäla ditt intresse. Marcus har tel. 073-810 76 34.

Om du har motioner till årsmötet lämnar du dessa till nuvarande ordförande Mattias Malm på Tallrisvägen 2. Du kan också skicka motioner via e-post till info@gamlaraslatt.se.

Medlemsavgiften för 2017 betalas till föreningens bankgiro 436-9641 efter att den bestämts på årsmötet. Styrelsen kommer att föreslå att årsavgiften för ett hushåll blir 50 kr. På årsmötet kan du betala medlemsavgiften kontant. Ta i så fall med jämna pengar.

Varmt välkommen önskar styrelsen,
Mattias Malm, Otto Unge, Pernilla Gustavsson, Elin Hansson och Paulina Olsson