Grannsamverkan

Fått mail från polisen om att det lagts ut små vita stenar på trappor till fastigheter i Huskvarna. Vi kan ju vara lite uppmärksamma om detta skulle upptäckas även här i vårt område.

Sedan har det varit enstaka inbrott på spridda platser i länet under sommaren men jag har inte fått något rapporterat i vår närhet.