Vårstädning av lekplatsen 18 april

På lördag 18 april kl. 10 samlas vi för den traditionella vårstädningen av lekplatsen på Andgatan. Alla är välkomna och vi hoppas på god uppslutning. Ta med dig familjen och lite redskap som kan komma till användning (t.ex. sopkvast, räfsa eller lövblås). Det brukar alltid bli en trevlig stund av både städning och umgänge med grannar och andra boende på området. Ju fler vi är, desto roligare, snabbare och snyggare blir det.

Föreningen bjuder på grillkorv när vi snyggat upp på lekplatsområdet, så ta det lugnt med lördagsfrukosten. Vi bjuder också på kakor, saft och kaffe till de som vill ha. Dessutom hoppas vi kunna ha någon aktivitet för barnen och naturligtvis lite lördagsgodis.

Vi ses på lekplatsen på lördag 18 april!

Medlemsavgiften för 2015 bestämd till 100 kr

På årsmötet som hölls torsdag 26 mars 2015 bestämdes medlemsavgiften för 2015 till 100 kr. Det är samma nivå som året innan. På årsmötet betalade flera medlemshushåll avgiften kontant.

På årsmötet beslutades att ge styrelsen mandat att köpa in en gallerkärra som medlemmarna kan använda. En stor del av föreningens tillgångar kommer att användas till detta. Dessutom bekostar medlemsavgifterna fika, grillkorv och tävlingspriser på t.ex. årsmötet och de städdagar som föreningen arrangerar.

Medlemsavgiften för 2015 betalas till föreningens bankgiro 436-9641.