Årsmöte måndag 10 mars 18:30

Gamla Råslätts egnahems- och intresseförening välkomnar alla boende på området till årsmöte måndag 10 mars 2014 i Ljungarumsskolan. Mötet börjar kl. 18.30 och beräknas hålla på i en timme, varefter föreningen bjuder på fika.

Anmäl dig till årsmötet via e-post, info@gamlaraslatt.se, eller genom att lägga en lapp med namn, adress och hur många personer som kommer från ditt hushåll i Mattias Malms brevlåda på Tallrisvägen 2.

Under årsmötet kommer flera av styrelsens och föreningens övriga poster att väljas och vi välkomnar nya personer som kan tänka sig att delta i föreningens arbete. Kontakta Madelene Zetterlind i valberedningen för att få veta mer och anmäla ditt intresse. Madelene har telefonnummer 036-12 70 81 och e-post madelene.zetterlind@jth.hj.se.

Om du har motioner till årsmötet lämnar du dessa till nuvarande ordförande Mattias Malm på Tallrisvägen 2. Du kan också skicka motioner via e-post till info@gamlaraslatt.se.

Medlemsavgiften betalas till föreningens bankgiro 436-9641 efter att den bestämts på årsmötet. Styrelsen kommer att föreslå att årsavgiften för ett hushåll blir densamma som föreningen haft de senaste åren, nämligen 100 kr. På årsmötet kan du betala medlemsavgiften kontant.

Varmt välkommen önskar styrelsen,
Mattias Malm, Elin Hansson, Sofia Adelin, Pernilla Gustavsson och Marcus Östklint