Årsmöte torsdag 11 april kl. 19

Välkommen till föreningens årsmöte som hålls torsdagen den 11:e april kl. 19 i Ljungarumsskolans aula. Alla boende på området är välkomna. På årsmötet får du information om vad som hänt i föreningen under det gångna året och om inplanerade aktiviteter för 2013. Vi kommer tillsammans fatta beslut om inkomna motioner och om förändringar i föreningens styrelse.

Föreningen bjuder på fika, så kom ihåg att anmäla dig till årsmötet för att vi lättare ska kunna planera. Du anmäler dig enklast via e-post till info@gamlaraslatt.se. Du kan också lägga en lapp i brevlådan hos ordförande Magnus Kamstedt på Tallrisvägen 1. Meddela hur många ni är som kommer från ert hushåll.

Föreningen välkomnar engagemang från medlemmarna. Vår nuvarande ordförande kommer avgå och en ny måste tillsättas. Två ledamöter har suttit i två perioder och det är dags att göra ett skifte. Det är viktigt med rotation på dessa platser så att nya idéer och önskemål om vårt område kommer fram och drivs vidare. Arbetet är inte omfattande och innefattar 3 – 4 möten per år, och en del mindre arbetsuppgifter däremellan. Om du vill vara med och påverka föreningens arbete föreslår vi att du talar med Madelene Zetterlind som har ansvar för valberedningen inför årsmötet. Madelene bor på Tallrisvägen 5 och har telefonnummer 036-12 70 81.

Om du vill lämna in förslag på frågor som vi bör ta upp på årsmötet lämnar du dessa till Magnus Kamstedt (se adress ovan). Du är alltid välkommen att kontakta medlemmarna i styrelsen om du har några frågor.