Hjälp till att sätta upp förråds­byggnad på lekplatsen 30 juni

På årsmötet i mars 2012 togs ett enhälligt beslut om att satsa en del av föreningens tillgångar på en förrådsbyggnad och tillhörande utrustning för skötsel och drift av områdets lekplats på Andgatan.

Jönköpings kommun har sedan en tid tillbaka gett sitt tillstånd för byggnaden och styrelsen har därefter tagit beslut om en förrådsbyggnad på knappt 8 m2. Du kan läsa mer om den förrådsbyggnad vi valt på Jabos hemsida.

Styrelsens ambition och önskan är att installationen av byggnaden ska kunna ombesörjas med hjälp av boende inom området. Vi planerar i och med detta för en dag där vi vill samla så många som möjligt under hela eller delar av dagen för färdigställa projektet. Vi hoppas att detta ska kunna genomöras lördagen 30 juni med start kl. 8 på morgonen.

Om du har möjlighet att hjälpa till vill vi att du anmäler dig antingen via telefon till ordförande Magnus Kamstedt på nummer 0706-26 66 10 eller genom att Gilla detta inlägg på föreningens Facebooksida. Din anmälan vill vi helst ha innan den 20 juni för att kunna förbereda det som krävs i god tid.