Årsmöte tor 3 mars kl. 18.30

Gamla Råslätts egnahems- och intresseförening välkomnar alla boende på området till årsmöte torsdag 3 mars 2016 i Ljungarumsskolan. Mötet börjar kl. 18.30 och beräknas hålla på i en timme, varefter föreningen bjuder på fika.

För att kunna planera för fika behöver vi veta hur många personer som kommer. Anmäl dig till årsmötet via e-post, info@gamlaraslatt.se, eller genom att lägga en lapp med namn, adress och hur många personer som kommer från ditt hushåll i Mattias Malms brevlåda på Tallrisvägen 2.

Styrelsen välkomnar nya personer som kan tänka sig att delta i föreningens arbete. Kontakta Marcus Östklint i valberedningen för att få veta mer och anmäla ditt intresse. Marcus har tel. 073-810 76 34.

Om du har motioner till årsmötet lämnar du dessa till nuvarande ordförande Mattias Malm på Tallrisvägen 2. Du kan också skicka motioner via e-post till info@gamlaraslatt.se.

Medlemsavgiften för 2016 betalas till föreningens bankgiro 436-9641 efter att den bestämts på årsmötet. Styrelsen kommer att föreslå att årsavgiften för ett hushåll blir 50 kr. På årsmötet kan du betala medlemsavgiften kontant.

Varmt välkommen önskar styrelsen,
Mattias Malm, Otto Unge, Pernilla Gustavsson, Elin Hansson och Pelle Almén

Årsmöte måndag 10 mars 18:30

Gamla Råslätts egnahems- och intresseförening välkomnar alla boende på området till årsmöte måndag 10 mars 2014 i Ljungarumsskolan. Mötet börjar kl. 18.30 och beräknas hålla på i en timme, varefter föreningen bjuder på fika.

Anmäl dig till årsmötet via e-post, info@gamlaraslatt.se, eller genom att lägga en lapp med namn, adress och hur många personer som kommer från ditt hushåll i Mattias Malms brevlåda på Tallrisvägen 2.

Under årsmötet kommer flera av styrelsens och föreningens övriga poster att väljas och vi välkomnar nya personer som kan tänka sig att delta i föreningens arbete. Kontakta Madelene Zetterlind i valberedningen för att få veta mer och anmäla ditt intresse. Madelene har telefonnummer 036-12 70 81 och e-post madelene.zetterlind@jth.hj.se.

Om du har motioner till årsmötet lämnar du dessa till nuvarande ordförande Mattias Malm på Tallrisvägen 2. Du kan också skicka motioner via e-post till info@gamlaraslatt.se.

Medlemsavgiften betalas till föreningens bankgiro 436-9641 efter att den bestämts på årsmötet. Styrelsen kommer att föreslå att årsavgiften för ett hushåll blir densamma som föreningen haft de senaste åren, nämligen 100 kr. På årsmötet kan du betala medlemsavgiften kontant.

Varmt välkommen önskar styrelsen,
Mattias Malm, Elin Hansson, Sofia Adelin, Pernilla Gustavsson och Marcus Östklint

Årsmöte nu på torsdag (22 mars)

Vi vill påminna om föreningens årsmöte som hålls på torsdag 22 mars kl. 18.30 i Ljungarumsskolans aula. Alla boende på området är välkomna. Efter årsmötet får vi lyssna till ett föredrag av Per Tjädermark från Nyströms trädgård. Han kommer att berätta om udda barrväxter och ge oss lite inspiration inför vårens trädgårdsprojekt.

Föreningen bjuder på fika, så kom ihåg att anmäla dig till årsmötet för att vi lättare ska kunna planera. Du anmäler dig enklast via e-post till info@gamlaraslatt.se. Du kan också lägga en lapp i brevlådan hos ordförande Magnus Kamstedt på Tallrisvägen 1. Meddela hur många ni är som kommer från ert hushåll.

Föreningen välkomnar engagemang från medlemmarna. Om du vill vara med och påverka föreningens arbete föreslår vi att du talar med Madelene Zetterlind som har ansvar för valberedningen inför årsmötet. Madelene bor på Tallrisvägen 5 och har telefonnummer 036-12 70 81.

Om du vill lämna in förslag på frågor som vi bör ta upp på årsmötet lämnar du dessa till Magnus Kamstedt (se adress ovan). Du är alltid välkommen att kontakta medlemmarna i styrelsen om du har några frågor.

Årsmöte den 22 mars med föredrag av Nyströms trädgård

Torsdagen den 22 mars kl. 18.30 i Ljungarumsskolans aula är det dags för årsmöte.

I år har vi förmånen att få lyssna till Per Tjädermark från Nyströms trädgård som kommer att hålla ett föredrag om udda barrväxter och varför de ser ut som de gör. Per kommer också att visa lite gobitar ur Nyströms sortiment.

Anmälan till årsmötet gör du via email info@gamlaraslatt.se eller genom att lämna en lapp i brevlådan hos Magnus Kamstedt på Tallrisvägen 1 med namn, adress och hur många som kommer.
Vi bjuder på fika och kommer att lotta ut presentkort från Nyströms trädgård under kvällen.

Styrelsen har under året haft 4 möten där vi jobbat med trafiksituationen i och kring området, uppdaterat vår hemsida samt att vi ordnat en uppskattad invigning av lekplatsen. Lekplatsen är helt nybyggd med en asfalterad landhockeybana med belysning (drivs med timer). På vintern använder vi landhockeybanan till skridskobana när temperaturen tillåter.

Att tänka på inför årsmötet är om Du kan tänka dig att vara med i styrelsen. Två av våra nuvarande ledamöter har suttit två perioder och det är dags att göra skiften.  Det är viktigt med rotation på dessa platser så att nya idéer och önskemål kring vårt område kommer fram och drivs vidare. Arbetet är inte omfattande utan innefattar 3-4 möten per år och en del mindre arbetsuppgifter däremellan. Är du intresserad så lägger du en lapp i brevlådan hos Madelene Zetterlind i valberedningen, adress Tallrisvägen 5.  Har du några motioner till årsmötet ska du lämna dessa till nuvarande ordförande Magnus Kamstedt på Tallrisvägen 1.

Med vänlig hälsning styrelsen
Magnus Kamstedt, Tallrisv 1, tel. 12 72 01
Staffan Cewers, Råslättsv 1, tel. 30 71 72
Ulf Svensson, Grenadjärg 21, tel. 16 85 58
Pernilla Fridolfsson, Grågåsg 9, tel. 12 91 08
Mattias Malm, Tallrisvägen 2, tel. 16 99 94