Medlemsavgiften för 2021 är 100 kr

På årsmötet som hölls 2019 bestämdes att medlemsavgiften skulle vara 100 kr per hushåll. På grund av Coronapandemin har vi inte haft något årsmöte sedan dess. Det innebär att nivån för medlemsavgiften är oförändrad för 2021.

För att få tillgång till föreningens släpkärra måste medlemsavgiften vara betald.

Medlemsavgiften för 2021 betalas till föreningens bankgiro 436-9641.

Jönköping kommuns Utbyggnadsstrategi för 200 000 invånare

Skärmavbild 2021-04-25 kl. 20.23.18

För att möta framtidens utmaningar och skapa utrymme för fler tar kommunen nu fram en utbyggnadsstrategi för 200 000 invånare. Syftet med strategin är att ge kommunen en bättre beredskap inför framtiden och att på ett bra sätt möta både aktuell och framtida efterfrågan på bostäder, service och infrastruktur. Preliminärt beräknas vi vara 200 000 invånare runt år 2050.

Hur påverkar detta då Gamla Råslätt och våra närområden?

I bifogad fil finner ni all information ifrån kommunen. Vi har valt att lyfta fram de områden som ligger oss närmast och det är våra få grönområden som vetter emot Värnamovägen och Norrahammarsleden. Här planerar kommunen att göra mångfunktionell bebyggelse. Flera av oss boende i området har direkt angränsande tomter emot dessa områden.

Det är bra att läsa in sig på planerna och man har även möjlighet att lämna synpunkter på dessa planer fram till 24/6 till kommunen. Våra synpunkter är viktiga.

Skrivelse ny översiktsplan

Vid ev frågor återkom till Johan Hofman, Svangatan 5.

Fjärrvärme på Gamla Råslätt

Intresset att ansluta sig till fjärrvärmenätet växer på Gamla Råslätt. Kapaciteten på fjärrvärmenätet i området är dock så begränsad att det inte finns utrymme för fler hushåll att ansluta sig. För att det ska vara intressant för Jönköping Energi att bygga ut nätet behöver vi visa att det finns ett tillräckligt stort intresse bland Gamla Råslätts hushåll.

Johan Hofman (0765-346013) och Mikael Peterson (0736-951019) driver frågan mot Jönköping Energi och de har redan tagit emot intresseanmälningar från ett flertal hushåll som gärna installerar fjärrvärme i sina hus. Det behövs dock fler intresseanmälningar. Har du nu eller inom några år behov av att se över din fastighets värmesystem kan det vara en bra idé att fundera över fjärrvärme som alternativ.

Johan har samlat lite information i dokumentet Fjärrvärme intresseanmälan. Dessutom finns en informationsbroschyr om fjärrvärme att ladda ned du kan läsa mer.

Intresseanmälan skickar du via mail till Johan (Johan_hofman@outlook.com). Om du har några frågor kan du kontakta Johan eller Mikael på telefon. Det vore toppen om vi kan samla in så många intresseanmälningar som möjligt innan 17 maj 2020.

Medlemsavgiften för 2019 bestämd till 100 kr

På årsmötet som hölls måndag 25 mars 2019 bestämdes medlemsavgiften för 2019 till 100 kr. Föreningen ökar alltså avgiften från förra året.

För att få tillgång till föreningens släpkärra måste medlemsavgiften vara betald. Dessutom bekostar medlemsavgifterna fika och grillkorv på t.ex. årsmötet och eventuella aktiviteter som föreningen arrangerar.

Medlemsavgiften för 2019 betalas till föreningens bankgiro 436-9641.

Årsmöte måndag 25 mars kl. 19

Gamla Råslätts egnahems- och intresseförening välkomnar boende på området till årsmöte måndag 25 mars 2019 kl. 19 hemma hos Mattias och Julie Malm på Tallrisvägen 2. Som avslutning på mötet bjuder föreningen på fika.

För att kunna planera för fika behöver vi veta hur många personer som kommer. Anmäl dig till årsmötet via e-post, info@gamlaraslatt.se.

Om du har motioner till årsmötet lämnar du dessa till nuvarande ordförande Mattias Malm på Tallrisvägen 2. Du kan också skicka motioner via e-post till info@gamlaraslatt.se.

Varmt välkommen önskar styrelsen,
Mattias Malm, Otto Unge, Pernilla Gustavsson, Elin Hansson och Paulina Olsson

Korvgrillning 2 juni kl. 11

På lördag 2 juni kl. 11 samlas vi för lite korvgrillning och umgänge på lekplatsen på Andgatan. Alla är välkomna och vi hoppas på god uppslutning och bra väder. Ta med dig familjen och ett gott humör. Detta är ett bra tillfälle för nyinflyttade att lära känna andra boende på området. Föreningen bjuder på grillkorv, kakor, saft och kaffe.

Eftersom kommunen helt tagit över ansvaret för skötsel av lekplatsen finns inget krav att vi snyggar upp där, men vi kommer inte heller hindra någon som känner sig manad att sopa lite. Vi uppmuntrar dessutom både spontana och planerade initiativ till lekar och tävlingar!

Vi ses på lekplatsen på lördag 2 juni!

Medlemsavgiften för 2018 bestämd till 50 kr

På årsmötet som hölls torsdag 1 mars 2018 bestämdes medlemsavgiften för 2018 till 50 kr. Föreningen behåller alltså samma nivå på avgiften som förra året.

För att få tillgång till föreningens släpkärra måste medlemsavgiften vara betald. Dessutom bekostar medlemsavgifterna fika och grillkorv på t.ex. årsmötet och eventuella aktiviteter som föreningen arrangerar.

Medlemsavgiften för 2018 betalas till föreningens bankgiro 436-9641.

Ladies After Work 27 april

Ladies After Work 27 april

Hej alla tjejer, kvinnor, damer, ladies på gamla råslätt! ? Den 27 april från kl. 17:00 tänkte jag att alla som vill är välkomna att mötas upp för en aw på Shooters. ? Hör gärna av er om ni är sugna på detta så bokar jag bord.

Paulina, 070-539 48 50

Årsmöte torsdag 1 mars kl. 18:30

Gamla Råslätts egnahems- och intresseförening välkomnar alla boende på området till årsmöte torsdag 1 mars 2018 i Ljungarumsskolan. Mötet börjar kl. 18.30 och beräknas hålla på i en timme, varefter föreningen bjuder på kaffe och massipantåta!

För att kunna planera för fika behöver vi veta hur många personer som kommer. Anmäl dig till årsmötet via e-post, info@gamlaraslatt.se, eller genom att lägga en lapp med namn, adress och hur många personer som kommer från ditt hushåll i Mattias Malms brevlåda på Tallrisvägen 2.

Styrelsen välkomnar nya personer som kan tänka sig att delta i föreningens arbete. Kontakta Marcus Östklint i valberedningen för att få veta mer och anmäla ditt intresse. Marcus har tel. 073-810 76 34.

Om du har motioner till årsmötet lämnar du dessa till nuvarande ordförande Mattias Malm på Tallrisvägen 2. Du kan också skicka motioner via e-post till info@gamlaraslatt.se.

Medlemsavgiften för 2018 betalas till föreningens bankgiro 436-9641 efter att den bestämts på årsmötet. Styrelsen kommer att föreslå att årsavgiften för ett hushåll blir 50 kr.

Varmt välkommen önskar styrelsen,
Mattias Malm, Otto Unge, Pernilla Gustavsson, Elin Hansson och Paulina Olsson

Isspolning på lekplatsen

Föreningens kontakter med kommunen ger oss inga höga förhoppningar på att de kommer ut och spolar is på lekplatsen när det är väder för det. Däremot finns möjlighet för den som själv vill spola is att göra det.

För att få spola is behöver du kontakta Mattias Gustavsson, 036-10 77 03 (mobil anknytning), så får du kvittera ut spolutrustning. Mattias visar dig även hur man skall gå tillväga. Det är inte alltid som han svarar i mobilen men spela in ett meddelande så hör han av sig. Han lyssnar av den kontinuerligt.

Kommunen har gjort en spolfolder som kan vara bra att ha.