Medlemsavgiften för 2017 bestämd till 50 kr

På årsmötet som hölls torsdag 2 mars 2017 bestämdes medlemsavgiften för 2017 till 50 kr. Föreningen behåller alltså samma nivå på avgiften som förra året.

För att få tillgång till föreningens släpkärra måste medlemsavgiften vara betald. Dessutom bekostar medlemsavgifterna fika och grillkorv på t.ex. årsmötet och eventuella aktiviteter som föreningen arrangerar.

Medlemsavgiften för 2017 betalas till föreningens bankgiro 436-9641.

Årsmöte torsdag 2 mars kl. 18.30

Gamla Råslätts egnahems- och intresseförening välkomnar alla boende på området till årsmöte torsdag 2 mars 2017 i Ljungarumsskolan. Mötet börjar kl. 18.30 och beräknas hålla på i en timme, varefter föreningen bjuder på fika. Eftersom årsmötet hålls på fössta tossdan i mass, blir det i år massipantåta!

För att kunna planera för fika behöver vi veta hur många personer som kommer. Anmäl dig till årsmötet via e-post, info@gamlaraslatt.se, eller genom att lägga en lapp med namn, adress och hur många personer som kommer från ditt hushåll i Mattias Malms brevlåda på Tallrisvägen 2.

Styrelsen välkomnar nya personer som kan tänka sig att delta i föreningens arbete. Kontakta Marcus Östklint i valberedningen för att få veta mer och anmäla ditt intresse. Marcus har tel. 073-810 76 34.

Om du har motioner till årsmötet lämnar du dessa till nuvarande ordförande Mattias Malm på Tallrisvägen 2. Du kan också skicka motioner via e-post till info@gamlaraslatt.se.

Medlemsavgiften för 2017 betalas till föreningens bankgiro 436-9641 efter att den bestämts på årsmötet. Styrelsen kommer att föreslå att årsavgiften för ett hushåll blir 50 kr. På årsmötet kan du betala medlemsavgiften kontant. Ta i så fall med jämna pengar.

Varmt välkommen önskar styrelsen,
Mattias Malm, Otto Unge, Pernilla Gustavsson, Elin Hansson och Paulina Olsson

Korvgrillning 22 oktober kl. 11

På lördag 22 oktober kl. 11 samlas vi för lite korvgrillning och umgänge på lekplatsen på Andgatan. Alla är välkomna och vi hoppas på god uppslutning och bra väder. Ta med dig familjen och ett gott humör. Detta är ett bra tillfälle för nyinflyttade att lära känna andra boende på området. Föreningen bjuder på grillkorv, kakor, saft och kaffe.

Eftersom kommunen helt tagit över ansvaret för skötsel av lekplatsen finns inget krav att vi snyggar upp där, men vi kommer inte heller hindra någon som känner sig manad att sopa lite.

Vi ses på lekplatsen på lördag 22 oktober!

Korvgrillning 23 april kl. 11

På lördag 23 april kl. 11 samlas vi för lite korvgrillning och umgänge på lekplatsen på Andgatan. Alla är välkomna och vi hoppas på god uppslutning och strålande solsken. Ta med dig familjen och ett gott humör. Detta är ett bra tillfälle för nyinflyttade att lära känna andra boende på området. Föreningen bjuder på grillkorv, kakor, saft och kaffe.

Eftersom kommunen helt tagit över ansvaretför skötsel av lekplatsen finns inget krav att vi snyggar upp där, men vi kommer inte heller hindra någon som känner sig manad att sopa lite.

Vi ses på lekplatsen på lördag 23 april!

Medlemsavgiften för 2016 bestämd till 50 kr

På årsmötet som hölls torsdag 3 mars 2016 bestämdes medlemsavgiften för 2016 till 50 kr. Föreningen har alltså halverat avgiften sedan förra året. På årsmötet betalade flera medlemshushåll avgiften kontant.

För att få tillgång till föreningens släpkärra måste medlemsavgiften vara betald. Dessutom bekostar medlemsavgifterna fika och grillkorv på t.ex. årsmötet och eventuella aktiviteter som föreningen arrangerar.

Medlemsavgiften för 2016 betalas till föreningens bankgiro 436-9641.

Årsmöte tor 3 mars kl. 18.30

Gamla Råslätts egnahems- och intresseförening välkomnar alla boende på området till årsmöte torsdag 3 mars 2016 i Ljungarumsskolan. Mötet börjar kl. 18.30 och beräknas hålla på i en timme, varefter föreningen bjuder på fika.

För att kunna planera för fika behöver vi veta hur många personer som kommer. Anmäl dig till årsmötet via e-post, info@gamlaraslatt.se, eller genom att lägga en lapp med namn, adress och hur många personer som kommer från ditt hushåll i Mattias Malms brevlåda på Tallrisvägen 2.

Styrelsen välkomnar nya personer som kan tänka sig att delta i föreningens arbete. Kontakta Marcus Östklint i valberedningen för att få veta mer och anmäla ditt intresse. Marcus har tel. 073-810 76 34.

Om du har motioner till årsmötet lämnar du dessa till nuvarande ordförande Mattias Malm på Tallrisvägen 2. Du kan också skicka motioner via e-post till info@gamlaraslatt.se.

Medlemsavgiften för 2016 betalas till föreningens bankgiro 436-9641 efter att den bestämts på årsmötet. Styrelsen kommer att föreslå att årsavgiften för ett hushåll blir 50 kr. På årsmötet kan du betala medlemsavgiften kontant.

Varmt välkommen önskar styrelsen,
Mattias Malm, Otto Unge, Pernilla Gustavsson, Elin Hansson och Pelle Almén

Höststädning 17 oktober kl. 10

På lördag 17 oktober kl. 10 samlas vi för den årliga höststädningen av lekplatsen på Andgatan. Alla är välkomna, ung som gammal. Ta med dig familjen och lite redskap som kan komma till användning (t.ex. sopkvast, räfsa, lövblås eller trimmer). Det brukar alltid bli en trevlig stund av både städning och umgänge med grannar och andra boende på området. Ju fler vi är, desto roligare, snabbare och snyggare blir det.

Föreningen bjuder på grillkorv när vi snyggat upp på lekplatsområdet, så kom med aptit både för städning och lite mat. Vi bjuder också på kakor, saft och kaffe till de som vill ha.

Vi ses på lekplatsen på lördag 17 oktober!

Vårstädning av lekplatsen 18 april

På lördag 18 april kl. 10 samlas vi för den traditionella vårstädningen av lekplatsen på Andgatan. Alla är välkomna och vi hoppas på god uppslutning. Ta med dig familjen och lite redskap som kan komma till användning (t.ex. sopkvast, räfsa eller lövblås). Det brukar alltid bli en trevlig stund av både städning och umgänge med grannar och andra boende på området. Ju fler vi är, desto roligare, snabbare och snyggare blir det.

Föreningen bjuder på grillkorv när vi snyggat upp på lekplatsområdet, så ta det lugnt med lördagsfrukosten. Vi bjuder också på kakor, saft och kaffe till de som vill ha. Dessutom hoppas vi kunna ha någon aktivitet för barnen och naturligtvis lite lördagsgodis.

Vi ses på lekplatsen på lördag 18 april!

Medlemsavgiften för 2015 bestämd till 100 kr

På årsmötet som hölls torsdag 26 mars 2015 bestämdes medlemsavgiften för 2015 till 100 kr. Det är samma nivå som året innan. På årsmötet betalade flera medlemshushåll avgiften kontant.

På årsmötet beslutades att ge styrelsen mandat att köpa in en gallerkärra som medlemmarna kan använda. En stor del av föreningens tillgångar kommer att användas till detta. Dessutom bekostar medlemsavgifterna fika, grillkorv och tävlingspriser på t.ex. årsmötet och de städdagar som föreningen arrangerar.

Medlemsavgiften för 2015 betalas till föreningens bankgiro 436-9641.

Årsmöte tor 26 mars kl. 18.30

Gamla Råslätts egnahems- och intresseförening välkomnar alla boende på området till årsmöte torsdag 26 mars 2015 i Ljungarumsskolan. Mötet börjar kl. 18.30 och beräknas hålla på i en timme, varefter föreningen bjuder på fika.

För att kunna planera för fika behöver vi veta hur många personer som kommer. Anmäl dig till årsmötet via e-post, info@gamlaraslatt.se, eller genom att lägga en lapp med namn, adress och hur många personer som kommer från ditt hushåll i Mattias Malms brevlåda på Tallrisvägen 2.

Under årsmötet 2015 kommer flera av styrelsens och föreningens poster att väljas och vi välkomnar nya personer som kan tänka sig att delta i föreningens arbete. Kontakta Marcus Östklint i valberedningen för att få veta mer och anmäla ditt intresse. Marcus har tel. 073-810 76 34.

Om du har motioner till årsmötet lämnar du dessa till nuvarande ordförande Mattias Malm på Tallrisvägen 2. Du kan också skicka motioner via e-post till info@gamlaraslatt.se.

Medlemsavgiften betalas till föreningens bankgiro 436-9641 efter att den bestämts på årsmötet. Styrelsen kommer att föreslå att årsavgiften för ett hushåll blir densamma som föreningen haft de senaste åren, nämligen 100 kr. På årsmötet kan du betala medlemsavgiften kontant.

Varmt välkommen önskar styrelsen,
Mattias Malm, Elin Hansson, Pernilla Gustavsson , Sofia Adelin och Pelle Almén